OM OSS

Vår personalstyrka är välutbildad, högkvalificerad och har många års praktiska erfarenheter av arbete med personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgen.

Om A-omsorg

Vi strävar efter att ha en nära och bra relation med våra brukare men även att relationen skall bygga på ett gott samarbete och samverkan med kommun och landsting samt andra privata utförare. Det som är viktigt för oss är att det skall vara väl förankrat för alla som får hjälp av oss att vi jobbar för deras trygghet, säkerhet och välbefinnande.

Vår kunskap är baserade på den långa erfarenheten vi har inom vård och omsorgsarbete, men även genom olika utbildningar som vi under tiden har skaffat oss.
Vår styrka ligger i att vi tillsammans kan bli en helhet som kan göra vardagen bättre för dem olika grupper som är i behov utav hjälp.

Vård och omsorgsutvecklingen går hela tiden framåt och det handlar om att ge dem äldre en bättre vård och mer valfrihet till att själva välja vem/vilka som skall ge dem hjälpen. Vårt mål är att vi från start skall vara med och påverka och stödja denna utveckling och samtidigt försöka komma med idéer till förbättring för varje enskild individ.

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Vår specialkompetens

Varför ska du välja oss?

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Kontinuitet

Inom A-omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens om den person där insatserna utförs

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Legitimerade

All personal som utför insatser hos Dig har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att Du kan känna Dig trygg med vilka människor som kommer till Dig.

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Bemötande

Ett gott bemötande är en aktiv bärande grundsten som genomsyrar hela den verksamhet som vi på A-omsorg erbjuder Dig som kund hos oss.

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Språkkunskaper

Utöver svenska har vi personal som pratar engelska, syrianska, arabiska, kurdiska, turkiska, persiska, bosniska m.m.

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Tillit

Erhåller vi nycklar till Din bostad eller liknande förvaras dessa alltid i ett låst kodskåp vilket bidrar till att inga obehöriga kan få tillgång till dessa.

Hemtjänst Göteborg, Hemtjänst Upplands Väsby, Hemtjänst Örebro, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Motala, Hemtjänst Mölndal, Hemtjänst Upplands Väsby

Delaktighet & inflytande

Det är oerhört centralt för oss att Du alltid kan uppleva att Dina behov, synpunkter, klagomål och åsikter blir uppmärksammade och att Du känner nöjdhet över dess åtgärdande.

A-omsorg är godkänd som leverantör och utförare av servicetjänster inom hemtjänsten i flera städer

Kontakta oss gärna om Du önskar att vi berättar mer om vår
verksamhet eller om du vill veta hur Du kan bli kund hos oss.