HEMTJÄNST ÖREBRO

Du som äldre kanske ibland känner att tiden, möjligheterna och orken inte riktigt räcker till för allt som Du skulle vilja göra eller kanske skulle Du hellre lägga tiden på något roligare. Du kan vara lugn och trygg, vi på A-omsorg finns här för Dig!

Örebro

Omvårdnad i hemmet 

Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper dig att klara den dagliga livsföringen.
Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet. Genom omvårdnaden kan du känna dig trygg i ditt eget hem.
 

Det här kan du få hjälp med 

  • Personlig vård – exempelvis på- och avklädning, hygien, toalettbesök. 
  • Stöd vid måltider. 
  • Tillsyn under dagen. 
  • Ledsagning till aktivitet eller vårdinrättning. 
  • Promenader.

Om du behöver hjälp med rehabiliterande eller medicinska insatser så får du det genom omvårdnadspersonalen efter en bedömning av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. 

För att få omvårdnad i hemmet behöver du göra en ansökan och få ett biståndsbeslut. Ansökan om service insatser gör du även här.

Du som behöver stöd med städning, tvätt, inköp eller fönsterputs kan ansöka om serviceinsatser. Om du bor tillsammans med någon utreds bådas behov av stöd då man som sammanboende har ett gemensamt ansvar för hemmets skötsel. Om en person i hushållet klarar sysslorna beviljas inte serviceinsatser.

När vi tar beslut utgår vi från dina behov.

Anhöriga som hjälper till att vårda långvarigt sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning kan bli avlösta av omvårdnadspersonal.

Du kan även söka mer information på www.orebro.se eller kontakta oss på:
010-3333620

Kostnaden för service/omvårdnadsinsatser är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Du får en faktura varje månad från Örebro kommun, som sedan sköter betalningen till utföraren. 

För att du ska få betala rätt avgift för den tid personalen är hemma hos dig registrerar utföraren den exakta tiden.

Vilka sysslor ingår i serviceinsatser? 

Serviceinsatser beviljas utifrån vad som bedöms som skälig levnadsnivå och omfattas av följande: 

Städning 

Generellt beviljas städning upp till tre timmar per månad. Tiden som beviljas är beräknad att räcka för städning till en skälig levnadsnivå av cirka två rum och kök. För mindre frekventa sysslor såsom rengöring av garderober, köksskåp, kylskåp, spis och fläkt samt avfrostning av kyl och frys beviljas ingen extra tid för städning. Sysslorna ska planeras in så att de ryms inom den redan beviljade tiden. 

Storstädning, flyttstädning eller sanering bedöms som en åtgärd utöver skälig levnadsnivå och får bekostas av den enskilde själv. Ansökan om flyttstädning, grovstädning eller sanering avslås. 

 
Inköp 

Generellt beviljas inköp upp till fyra timmar per månad. Inköp avser regelbundna inköp av dagligvaror i närmsta välsorterade affär samt post-, bank- och apoteksärenden. I insatsen ingår att skriva inköpslista, att inhandla och plocka upp varor samt att redovisa kvitton och pengar. Insatsen kan också innebära att utföraren hjälper den enskilde att göra onlinebeställning, att möta upp vid hemleverans av matvaror och/eller att hämta varor i butik. Vid behov kan även inköp av kläder och systembolagsvaror ske på tiden för inköp. 

Tvätt 

Generellt beviljas tvätt upp till tre timmar per månad. Tvätt sker hemma hos den enskilde i egen tvättmaskin alternativt i tvättstuga tillhörande den fastighet där personen bor. Den beviljade tiden gäller för den faktiska tiden då tvätten hanteras och inte för den tid då tvättmaskin och torktumlare körs. I den beviljade tiden för tvätt ingår att boka tvättstuga, ladda tvättmaskin, hänga och ta ner tvätt, strykning, mangling, att lägga in den rena tvätten i skåp samt byte av sängkläder. 

Våra tjänster inom hemtjänsten

Portrait of an elderly grandmother with an adult granddaughter at home. Women putting flowers in a vase.

Servicetjänster

A-omsorg hjälper dig med de serviceinsatser som din biståndshandläggare har beviljat dig. De vanligaste serviceinsatser är: Städ, tvätt och inköp av dagligvaror. Serviceinsatser utförs vardagar mellan 07.00-17.00. Önskar ni andra serviceinsatser som storstädning, fönsterputs eller trädgårdsskötsel m.m. kan ni kontakta oss för prisförslag då vi kan erbjuda extratjänster med RUT-avdrag.

Nurse talking to senior Asian man in wheelchair

Omvårdnadstjänster

Vi stöttar eller hjälper dig i dina dagliga rutiner som du har svårigheter med genom att göra omvårdnadsinsatser. Det kan innebära att komma i ordning på morgonen, hjälp med måltider och om du har behov även med din dagliga hygien och dusch. Även detta ska din biståndshandläggare beviljat dig.
Senior man reading a newspaper with his wife while waiting in a hospital

Hjälp med ansökan

Vi hjälper dig gärna med ansökan om du upplever svårigheter eller känner dig osäker. Vi har lång erfarenhet och av hemtjänsten och vet att en god samverkan med biståndshandläggaren är guld värd. Hjälpen är kostnadsfri för dig som kund! Kontakta oss så berättar vi mer.

Du som är 75 år och äldre

Är Du äldre än 75 år och börjar känna att orken inte riktigt räcker till för att ordna med allt Du skulle vilja få gjort? Börjar det kännas långt och jobbigt att hasa matkassar från affären och har barnbarnen inte möjlighet att komma förbi lika ofta? Når Du inte för att byta glödlamporna och vill Du inte ”besvära” Dina närstående i ”onödan”? Behöver gräset klippas igen men Du saknar ork och möjlighet att göra det själv? Nu behöver Du inte oroa Dig längre, Du som är över 75 år har rätt till åtta timmars biståndsfria serviceinsatser i månaden. Vi på A-omsorg hjälper Dig gärna med att utföra dessa. 

Du kan välja att antingen anlita oss direkt eller ringa Servicecentere för mer information på telefon  019-211000

Exempel på serviceinsatser är att få hjälp med inköp, städning, tvätt, byta glödlampor, trädgårdsskötsel och liknande. Det som inte omfattas av servicetjänster är exempelvis sådant som rör den personliga hygienen (duschhjälp, toalettassistans och motsvarande) och den personliga omvårdnaden (av- och –påklädning, sängbäddning, medicindelning och liknande).
För att få hjälp med den här typen av insatser vänligen kontakta kommunens biståndsenhet på telefon 019-211000

Kostnader för att anlita A-omsorgs utförande av serviceinsatser varierar beroende på insats och kan beställas både som engångstjänster och abonnemangstjänster. Kontakta gärna oss på telefon 019-254100 om Du har funderingar på vad en specifik servicetjänst kostar.
Låt oss underlätta Din vardag.

För dig som är yngre än 75 år

Är Du yngre än 75 år och bor i Örebro behöver Du ha ett biståndsbeslut från en av kommunens biståndshandläggare för att få hjälp med serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Serviceinsatser är i form av exempelvis att få hjälp med inköp, städning, tvätt, byta glödlampor, trädgårdsskötsel och liknande.

Omvårdnadsinsatser rör exempelvis den personliga hygienen (dushhjälp, toalettassistans och motsvarande) och den personliga omvårdnaden (av- och –påklädning, sängbäddning, medicindelning och liknande).

För att få hjälp med den här typen av insatser vänligen kontakta servicecenter på telefon 019-211000

Vänligen kontakta oss för ytterligare information kring exempelvis kostnader för varje specifik tjänst på telefon 019-254100

A-omsorg är godkänd som leverantör och utförare av servicetjänster inom hemtjänsten i Örebro Kommun

Kontakta oss gärna om Du önskar att vi berättar mer om vår
verksamhet eller om du vill veta hur Du kan bli kund hos oss.