HEMTJÄNST MOTALA

Du som äldre kanske ibland känner att tiden, möjligheterna och orken inte riktigt räcker till för allt som Du skulle vilja göra eller kanske skulle Du hellre lägga tiden på något roligare. Du kan vara lugn och trygg, vi på A-Omsorg finns här för Dig!

MOTALA

Vad är hemtjänst? 

Det kan till exempel vara hjälp med hemmet, måltider, den personliga omvårdnaden eller annat som du har behov av för att kunna bo kvar hemma. Insatserna ges utifrån ditt behov och kan om så behövs ges dygnet runt.

Insatser från hemtjänst ges för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. 

Hjälp i hemmet ges till dig som har behov av stöd och omsorg i det dagliga livet.
Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.

Vem utför hemtjänsten?

Hur får jag hemtjänst? 

Du ansöker om att få hemtjänst hos biståndsbedömaren som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren når du via kontaktcenter telefon: 0141-22 55 39

Personal från den utföraren av hemtjänst som du valt. Utföraren kommer att ansvara för att de insatser du blivit beviljad utförs. Samma personal utför ibland även hemsjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska om du omfattas av kommunal hälso- och sjukvård.  Om du känner dig otrygg hemma för oförutsedda händelser, så finns “Trygghetslarm” att bli beviljad.


Mer information finns
på www.motala.se
Eller kontakta oss på
010-3333620

Vad får jag betala? 

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du betalar beror bland annat på din inkomst.

Våra tjänster inom hemtjänsten

Portrait of an elderly grandmother with an adult granddaughter at home. Women putting flowers in a vase.

Servicetjänster

A-omsorg hjälper dig med de serviceinsatser som din biståndshandläggare har beviljat dig. De vanligaste serviceinsatser är: Städ, tvätt och inköp av dagligvaror. Serviceinsatser utförs vardagar mellan 07.00-17.00. Önskar ni andra serviceinsatser som storstädning, fönsterputs eller trädgårdsskötsel m.m. kan ni kontakta oss för prisförslag då vi kan erbjuda extratjänster med RUT-avdrag.

Nurse talking to senior Asian man in wheelchair

Omvårdnadstjänster

Vi stöttar eller hjälper dig i dina dagliga rutiner som du har svårigheter med genom att göra omvårdnadsinsatser. Det kan innebära att komma i ordning på morgonen, hjälp med måltider och om du har behov även med din dagliga hygien och dusch. Även detta ska din biståndshandläggare beviljat dig.
Senior man reading a newspaper with his wife while waiting in a hospital

Hjälp med ansökan

Vi hjälper dig gärna med ansökan om du upplever svårigheter eller känner dig osäker. Vi har lång erfarenhet och av hemtjänsten och vet att en god samverkan med biståndshandläggaren är guld värd. Hjälpen är kostnadsfri för dig som kund! Kontakta oss så berättar vi mer.

Du som är 75 år och äldre

Är Du äldre än 75 år och börjar känna att orken inte riktigt räcker till för att ordna med allt Du skulle vilja få gjort? Börjar det kännas långt och jobbigt att hasa matkassar från affären och har barnbarnen inte möjlighet att komma förbi lika ofta? Når Du inte för att byta glödlamporna och vill Du inte ”besvära” Dina närstående i ”onödan”? Behöver gräset klippas igen men Du saknar ork och möjlighet att göra det själv? Nu behöver Du inte oroa Dig längre, Du som är över 75 år har rätt till åtta timmars biståndsfria serviceinsatser i månaden. Vi på A-omsorg hjälper Dig gärna med att utföra dessa. 

Du kan välja att antingen anlita oss direkt eller ringa Servicecentere för mer information på telefon  019-211000

Exempel på serviceinsatser är att få hjälp med inköp, städning, tvätt, byta glödlampor, trädgårdsskötsel och liknande. Det som inte omfattas av servicetjänster är exempelvis sådant som rör den personliga hygienen (duschhjälp, toalettassistans och motsvarande) och den personliga omvårdnaden (av- och –påklädning, sängbäddning, medicindelning och liknande).
För att få hjälp med den här typen av insatser vänligen kontakta kommunens biståndsenhet på telefon 019-211000

Kostnader för att anlita A-omsorgs utförande av serviceinsatser varierar beroende på insats och kan beställas både som engångstjänster och abonnemangstjänster. Kontakta gärna oss på telefon 019-254100 om Du har funderingar på vad en specifik servicetjänst kostar.
Låt oss underlätta Din vardag.

För dig som är yngre än 75 år

Är Du yngre än 75 år och bor i Örebro behöver Du ha ett biståndsbeslut från en av kommunens biståndshandläggare för att få hjälp med serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Serviceinsatser är i form av exempelvis att få hjälp med inköp, städning, tvätt, byta glödlampor, trädgårdsskötsel och liknande.

Omvårdnadsinsatser rör exempelvis den personliga hygienen (dushhjälp, toalettassistans och motsvarande) och den personliga omvårdnaden (av- och –påklädning, sängbäddning, medicindelning och liknande).

För att få hjälp med den här typen av insatser vänligen kontakta servicecenter på telefon 019-211000

Vänligen kontakta oss för ytterligare information kring exempelvis kostnader för varje specifik tjänst på telefon 019-254100

A-omsorg är godkänd som leverantör och utförare av servicetjänster inom hemtjänsten i Västerås kommun

Kontakta oss gärna om Du önskar att vi berättar mer om vår
verksamhet eller om du vill veta hur Du kan bli kund hos oss.